Dementie is een veel voorkomende ziekte bij ouderen. Iemand met dementie is vaak achterdochtig, vergeetachtig, ongeremd en heeft een verminderd beoordelingsvermogen. Een vorm van dementie is Alzheimer. Dementie kan belangrijke gevolgen hebben voor iemands geldzaken. Wanneer er dementie geconstateerd wordt dan neemt vaak de partner of één van de kinderen het financiële beheer over. Soms loopt dit niet geheel volgens de juridische regels. Van belang is dat al in een vroeg stadium duidelijk is hoe en door wie de geldzaken moet worden geregeld vanaf het moment dat de persoon in kwestie daar zelf niet meer toe in staat is.

volmacht

Als de ouders (nog) niet wilsonbekwaam kan een ouder aan een van de kinderen of een naaste een volmacht verlenen om voor hen de geldzaken te regelen. Dit gebeurt via een notariële akte die door de notaris wordt opstelt. Deze handeling is alleen mogelijk op het moment dat de volmacht wordt aangevraagd de volmachtgever wilsbekwaam is. Wanneer later de volmachtgever dement wordt blijft de volmacht geldig. De persoon aan wie de volmacht wordt verleend mag verschillende financiële handelingen doen, zoals beheren van de bankrekening, doen van aangiftes en het betalen van facturen. Een nadeel van een volmacht is dat als de dementerende of persoon met Alzheimer een impulsieve aankoop heeft gedaan deze toch rechtsgeldig blijft en niet zomaar kan worden teruggedraaid.

Beschermingsbewind voor Dementie

Een andere vorm is het beschermingsbewind. Beschermingsbewind gaat verder dan het verlenen van een volmacht. Er zal eerst beschermingsbewind aangevraagd moeten worden door de kinderen of partner. De rechter stelt het beschermbewind in en benoemd in dat geval een bewindvoerder die het financiële beheer overneemt. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter, zodat de bewindvoerder ook gecontroleerd wordt. In het geval van bewindvoering vitaal wordt dit gedaan bij de rechtbank in Almelo.

Denkt u dat u of iemand naast u dementie heeft? Kijk dan even op de volgende pagina voor wat het zou kunnen inhouden.