Het gevaar van een kredieten is dat je niet voorbereid bent op de terugbetaling ervan en je niet duidelijk hebt wat dit betekend voor je financiën. De kans bestaat dat je je lening niet kunt  terugbetalen en je in de schulden terechtkomt.

Je raakt je huis kwijt

Wie er niet meer in slaagt om de maandelijkse lasten van zijn hypotheek te dragen, kan in grote problemen komen. Wat je kan doen is naar de bank gaan om samen tot een oplossing te komen . Dit is niet gemakkelijk, want banken zijn aan strikte regels gebonden wat betreft voorwaarden van hypotheken. In het slechtste geval zal de bank eisen dat je de woning verlaat waardoor de hypotheek verstrekker de woning kan verkopen om het geleende geld terug te vorderen.

Je komt in de schulden

Bij wanbetaling geraak je in de schulden en dit kan het begin zijn van een neerwaartse spiraal. Wat zeker te mijden is, is nieuwe leningen aangaan om vorige leningen mee af te betalen. Wat je kan doen is een schuld betaling plan opstellen samen met de schuldeiser en uitstel vragen

Je raakt in een depressie

De gevolgen van wanbetaling zijn niet te onderschatten in het leven van de kredietnemer. Op het moment dat je je schulden niet kan terug betalen en je bijvoorbeeld uit je huis wordt gezet heeft dit een grote psychologisch effect. Dit zet een zware druk op je zelfvertrouwen en kan je relatie en gezinsleven zwaar onder druk zetten.

Let altijd op de kleine lettertjes als je een krediet aangaat

Het afsluiten van een kredietovereenkomst met de bank moet nauwkeurig gedaan worden. Doorgaans zal de bank schermen met de voordelen van het aangegane krediet (zoals het gemak om overal ter wereld met de creditcard te kunnen betalen), maar de nadelen zullen minder onder de aandacht gebracht worden. Let dan ook op de kleine lettertjes die in de overeenkomst vermeld staan en eis absolute duidelijkheid van je bankier als het gaat om:

  • de rente
  • de looptijd
  • het jaarlijkse kostenpercentage van de lening
  • en de gevolgen bij het niet kunnen terugbetalen