Wij hebben hieronder een aantal zaken genoteerd wat van belang kan zijn om het bewind zo goed en spoedig mogelijk te laten lopen.

 1. Wij hebben uw ID kaart nodig. Heeft u deze al opgestuurd naar Bewindvoering Vitaal dan hoeft u deze niet opnieuw te sturen.
 2. Vul ons overzichtsformulier zo spoedig mogelijk in. Heeft u deze al naar ons terug gestuurd dan is het niet meer noodzakelijk om opnieuw op te sturen.
 3. Staat u onder bewind in verband met problematische schulden, neem dan ook contact op met de gemeente over de mogelijkheden van schuldhulpverlening.
 4. Wanneer de ID kaart binnen is zullen wij direct een bankrekening voor u aanvragen bij de ING. Helaas zijn wij afhankelijk van de doorlooptijden van de ING en zijn dus niet in de mogelijkheid om een exacte datum te geven wanneer dit afgerond zal zijn.
 5. Stuur alle schuldeisers door naar ons, Bewindvoering Vitaal. Wij zullen de zaken met de schuldeisers afhandelen.
 6. Het inkomen zal gestort moeten worden op de beheerrekening. Hier zijn geen uitzonderingen voor.
 7. Wanneer u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand dan zullen wij dit voor u aanvragen. Om hiervoor een goed verzoek in te kunnen dienen kan het zijn dat er additionele informatie nodig is. Verstrek de gevraagde informatie dan zo spoedig mogelijk.
 8. Huurt u? Stuur ons dan het huurcontact op.
 9. Wanneer u niet genoeg inkomen heeft om op vakantie te gaan dan zijn er eventuele mogelijkheden bij http://www.devakantiebank.nl/
 10. Wanneer er een brief of email binnen komt van een schuldeiser, factuur of andere financiële relevante informatie. Maak hier een scan van en stuur deze naar ons door.
 11. U bent verplicht om alle wijzigingen qua werk, uitkering, adres en andere relevante financiële aspecten zo spoedig mogelijk naar ons toe gecommuniceerd wordt per post of per email.
 12. Wij zullen een inboedel en WA verzekering voor u aanvragen. Wilt u dit niet neem dan contact met ons op per email of per post.
 13. Ontvangt u kinderbijslag? De kinderbijslag is bedoeld om kosten voor uw kind te voorzien, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan cadeau’s voor de verjaardag, kleding en een uitje. Voor deze zaken kunt u geen extra geld aanvragen.
 14. Schulden die u heeft lopen bij uw kennissen kunnen wij niet terug betalen. Alleen contractuele schulden kunnen wij terug betalen. U zult hiervoor het leefgeld aansprakelijk moeten stellen.
 15. Bent u niet tevreden met de handelswijze van Bewindvoering Vitaal? Dan kunt u een klacht indienen op de volgende manier. www.bewindvoeringvitaal.nl/klachten
 16. Wilt u graag inzage in uw gegevens neem dan contact op met ons per mail of per post.
 17. Ga geen nieuwe contracten of abonnementen aan zonder toestemming van Vitaal.