Franchise Bewindvoering

Uw eigen welvarende onderneming
Maak een afspraakOver ons

Hoe begin ik mijn eigen bewindvoering? Kan een franchiseformule helpen?

Uw bewindvoering

Er komt nogal wat kijken wanneer u een zelfstandige bewindvoerder wilt worden. U dient rekening te houden met richtlijnen, processen en werving. Met een franchiseformule krijgt u de ondersteuning om van het bedrijf een succes te maken. U kunt dan onder andere profiteren van de ervaring van professionals die u begeleiden en coachen.

U krijgt kort gezegd de gelegenheid om zelfstandig te ondernemen in een bewezen succesvol concept. Dat betekent dat u als kleine startende organisatie meteen de uitstraling, systemen en processen hebt van een grote solide organisatie. Ons doel is om van uw franchise bewindvoering een succes te maken. We bieden u de nodige tools en handvatten aan.

Franchise bewindvoerder worden

Uitdagend en maatschappelijk werk

Opleiding en educatie inbegrepen

Helpdesk & coaching

Locatieonafhankelijk werken

Kennis & kunde aanwezig

Gedegen salaris

Waar wij u mee helpen

Visie

Branding

Planning

Marketing

U

Onderzoek

Cliënten werving

Netwerk

Processen

Over bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel om personen te beschermen die niet goed in staat zijn om voor de bezittingen en het vermogen te zorgen. De persoon die onder bewind is gesteld heet de betrokkene. De betrokkene mag niet zelfstandig beslissen over bijvoorbeeld zijn geld, auto en woning. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die als financieel vertegenwoordiger optreedt. De aangewezen bewindvoerder houdt de administratie bij van de goederen van betrokkene en zorgt ervoor dat de inkomsten van diegene die onder zijn bewind staat op de juiste manier worden besteed.

Over ons

Vanwege ziekte, handicap, ouderdom of andere bijzondere omstandigheden zijn personen niet (meer) in staat om zelfstandig beslissingen te nemen over de financiën. Wanneer dit langzamerhand verandert in één grote rompslomp staan wij klaar om een overzichtelijke balans te creëren in de inkomsten en uitgaven. Uiteraard zijn de problemen niet op korte termijn verholpen. We investeren daarom in duurzame relaties met onze cliënten, zodat ze een mooie en evenwichtige toekomst tegemoet kunnen gaan.

Onze franchise bewindvoering aanpak

Het beginnen van een zelfstandig bewindvoerderskantoor kan soms een lastig proces zijn. Er is veel jargon in het vak aanwezig, en u dient rekening te houden met verschillende wet- en regelgeving. Door jaren ervaring in het vak zijn wij in staat u direct te helpen met het opstarten van uw onderneming, en hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat uw franchise bewindvoering een succes wordt. Samen staan we sterker.

Schaalbaar, efficiënt & effectief

Wanneer u een bewindvoerderskantoor start is het van belang dat er procesmatig gewerkt wordt. Voornamelijk omdat de vraag naar bewind stijgt, maar dit is ook belangrijk voor de cliënttevredenheid en voor een gezonde onderneming. Met de juiste kennis en processen kan één franchise bewindvoerder de belangen behartigen van ongeveer 100 cliënten. Met onze franchiseformule zorgen wij er gezamenlijk voor dat deze doelstelling behaald wordt

Veelgestelde vragen

Heb ik een opleiding nodig?
Om een bewindvoerder te worden is het noodzakelijk om een passend hbo-diploma te hebben. Raadpleeg de website van rechtspraak.nl om te zien welke opleidingen dat betreft. We begeleiden u intensief in uw audit om goedgekeurd te worden als bewindvoerder. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u alle informatie hebt om een succesvolle onderneming te starten. U krijgt een theorieopleiding (post- HBO) en kan rekenen op een interne praktijkopleiding. Door middel van onze werkwijze bent u binnen no-time bezig met uw eerste cliënt.
Aan welke ondersteuning moet ik denken?
U kunt rekenen op goede begeleiding, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Er is ook een helpdesk aanwezig voor wanneer u tegen problemen aanloopt, of als u graag even wilt sparren. Samen met uw coach zorgt u ervoor dat de doelstellingen behaald worden en dat u een financieel gezonde onderneming runt.
Heb ik mijn eigen kantoor nodig?

Veel bewindvoerders werken vanuit kantoor, maar dit is zeker niet noodzakelijk. Door middel van onze processen en softwaresystemen bent u in staat overal te werken. U bent dan volledig locatie onafhankelijk. Waar een computer staat kunt u als franchise bewindvoerder werken.

Wat zijn de schaalvoordelen?
Wij kennen verscheidene partners en hebben met onze partners scherpe prijsafspraken gemaakt. Voor een beginnende bewindvoerder houdt dat in dat u maar een fractie betaald van de noodzakelijke kosten. Tevens zijn er softwaresystemen en marketingmateriaal aanwezig zodat u meteen een vliegende start kunt maken.
Wat zijn de taken en doelgroepen?
De taken van de bewindvoerder zijn afhankelijk van de financiële positie van de cliënt, maar ook de reden dat bewind is aangevraagd. De meest voorkomende taken zijn het bekijken van het inkomen (uitkering, werk, pensioen), Het betalen van facturen en vaste lasten, het uitkeren van leefgeld, versimpelde belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en uitkeringen, bijhouden van de administratie en het oplossen van schulden wanneer aanwezig.

Ouderen: Ruim 260.000 personen lijden aan dementie in Nederland. Alzheimer Nederland schat het aantal mensen met dementie in de gehele bevolking in 2014 op ruim 260.000. Een groot deel van deze mensen met dementie zijn (nog) niet bekend in de zorg. Als gevolg van de groei en de vergrijzing van de bevolking in Nederland is tussen 1991 en 2011 het (gestandaardiseerde) aantal patiënten met dementie toegenomen. Op basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absolute aantal personen met dementie tussen 2011 en 2030 met 73% zal stijgen. In 2013 is er een discussie op gang gekomen over de toekomstvoorspellingen voor dementie. Op basis van Nederlandse en internationale literatuur blijkt dat de stijging van het aantal mensen met dementie misschien niet zo hoog zal zijn als verwacht. Door een gezondere leefstijl zou de groei van het aantal mensen met dementie 3-20% lager kunnen uitvallen dan verwacht op basis van demografische veranderingen. Niettemin zal het aantal mensen met dementie sterk blijven stijgen. Leeftijd is namelijk de belangrijkste risicofactor voor dementie en door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen sterk.

Verstandelijk gehandicapten: Het is onbekend hoeveel mensen er in Nederland zijn met een verstandelijke beperking. Er zijn wel schattingen gedaan, maar die variëren sterk. Schattingen van het aantal verstandelijk beperkten zijn meestal gebaseerd op registraties van zorgvoorzieningen en dus op basis van het zorggebruik. Het SCP schat in dat het gaat om ongeveer 142.000 personen in 2013. Deze schatting is gebaseerd op verschillende bronnen: zorggebruik, zorgvraag en registraties van huisartsen.

Psychiatrische patiënten: Het aantal mensen met een psychiatrische aandoening die gedwongen worden opgenomen is in de afgelopen vijf jaar met 10% gestegen. Het gaat om mensen met een psychiatrische aandoening die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. In 2018 waren er 2323 van dit soort dwangopnamen. Uit onderzoek blijkt dat bovenop de totale groep mensen met een ernstige psychische aandoening – 216.000 Nederlanders – nog eens 25% buiten beeld blijft. Dagelijks worden zes of zeven mensen in Nederland gedwongen op- genomen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat ze gevaarlijk zijn voor zichzelf of voor anderen.

Verslavingspatiënten: Hoeveel mensen in Nederland zijn verslaafd en hoeveel zijn er in behandeling? Hieronder staat een tabel met het aantal verslaafden in Nederland. De cijfers van cliënten in behandeling zijn van 2015. De cijfers over drugsgebruikers of verslaafden van cocaïne, amfetamine, XTC en GHB zijn een zeer ruwe schatting.

Laaggeletterd of analfabeet: In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Zij zijn niet in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk.

Mensen met problematische schulden: Net als in 2015 heeft nog steeds één op de vijf huishoudens betalingsproblemen. Dat is omgerekend 1,35 miljoen huishoudens. Bij 8% gaat het om ernstige betalingsproblemen. Toch blijkt de drempel naar de schuldhulpverlening hoog. Uit nieuwe cijfers die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd blijkt dat slechts een klein gedeelte van de getroffen huishoudens hulp krijgt. Volgens het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ is het aantal mensen dat kampt met risicovolle schulden de afgelopen drie jaar iets gestegen. “Meer dan 20% van de mensen zegt dat ze de laatste jaren hebben geleefd van hun spaargeld dat nu op is en dat ze moeite hebben om rond te komen van het geld dat binnenkomt,” zegt de NVVK.

Hoeveel verdient een bewindvoerder?
Hoeveel een bewindvoerder verdient is afhankelijk van het aantal cliënten. De tarieven zijn wettelijk vastgelegd. Een bewindvoerder die 70 cliënten heeft genereert een omzet van ongeveer €125.000 per jaar. Wanneer een bewindvoerder 110 cliënten heeft zal er een omzet van ongeveer €184.000 euro per jaar gegenereerd worden. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Contact

Telefoon

085-301 3912

Email

h.azoubai@stabilum.nl