Het minnelijke schuldregeling, ook wel traject, is een regeling die getroffen wordt met de schuldeisers.  Hierbij wordt gekeken naar uw beslagvrije voet. In Nederland moet ieder persoon een degelijk leven kunnen leiden. Helaas is dit niet altijd het geval, en stapelen rentes zo erg op dat er geen geld meer overblijft om bijvoorbeeld eten te kunnen open of om andere levensbehoeften te voorzien. Hiervoor is een speciaal traject in gang gezet. Het minnelijke traject.

Minnelijke Traject

Het minnelijke traject houdt in dat er afspraken gemaakt worden met schuldeisers zodat u weer het leven kan leiden zoals u dat wilt. Hierbij zal er gekeken worden om schulden kwijt te schelden en om afspraken te maken. Uiteindelijk zal er voor u een plan op tafel komen te liggen waarin een bedrag per maand wordt overgeschreven aan de schuldeisers. Elk jaar vindt er een herberekening plaats of hetzelfde bedrag nog steeds uitgekeerd kan worden, of dat het eventueel verhoogd of verlaagd moet worden.

Met dit plan moeten alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde regeling. Anders kan door de rechter de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) uitoefenen. Dit houdt in dat u persoonlijk failliet wordt verklaard. Dit is een erg zwaar traject waarbij u van 40 euro per maand moet gaan leven. Voor vele mensen is dat geen pleziertje, daarom zal eerst een minnelijk traject in gang worden gezet.

Schuldregeling in Almelo

Wij hebben vaak gemerkt dat het minnelijke traject een goede schuldregeling kan zijn als u door het bomen het bos niet meer ziet. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld dat u de brieven niet meer opent en rekeningen niet betaald. Wij hebben gemerkt dat in Almelo meeste schuldeisers vrij coulant zijn, en begrip hebben voor een persoon in nood. Wij van bewindvoering Vitaal kunnen u helpen om alles op gang te zetten en uw belangen te behartigen.