Het uitoefenen van het vak bewindvoering is een zorgtaak, vanwege dat feit alleen al, een belangrijke zaak. Deze taak is bewindvoering Vitaal na jarenlange ervaring in het vak van bewindvoering geheel eigen gemaakt. Wanneer een persoon onderbewind is gesteld de onderbewindgestelde onbevoegd om nog zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Deze beslissingen worden door de bewindvoerder genomen. Zijn er zaken die u wilt aanschaffen die niet van het leefgeld betaald kunnen worden? Dan dient u hierover contact op te nemen met de bewindvoerder om de (on)mogelijkheden te bespreken. De bewindvoerder administreert en beheert de goederen van de persoon die onderbewind is gesteld.  De wet is niet duidelijk in wat nu daadwerkelijk tot de taak van een bewindvoerder behoord en wat niet. In de regel wordt er gesproken van ‘’ een bewindvoeren als een goed huisvader’’.  Dit is een omschrijving die weinig tot geen mogelijkheid biedt voor een objectief oordeel. In de praktijk komt het dan ook geregeld voor dat er onduidelijkheden of teleurstellingen optreden. Er is een verschil tussen wat de bewindvoerder moet doen en wat er gedaan mag worden.

De maten van zorgplicht hangt af van de situatie waarin de cliënt zich bevindt.  Wanneer rechthebbende geen schulden heeft en een vast inkomen is er sprake van een klein bewind. Het komt echter ook bewinden voor waarin sprake is van onroerend goed, schulden en of verkwisting.

Dat maakt dat het van belang is, om voor aanvang van het bewind, goede afspraken te maken tussen u, als rechthebbende, en de bewindvoerder. Een succesvol bewind komt enkel tot stand wanneer er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Hierbij valt te denken aan de taakomschrijving van de bewindvoeder maar ook welke plichten u heeft ten aanzien van uw bewindvoerder.

Heeft u vragen na aanleiding van deze blog? Neemt u dan gerust op met Bewindvoering Vitaal. Vitaal is werkzaam in de regio Twente met als werk locatie Almelo.