Iedereen die werkt krijgt hiervoor een vergoeding, ook vaak gezien als een inkomen. Dit is niet anders bij bewindvoerders. Een inkomen is nodig om ervoor te zorgen dat de meest geschikte personen uw financiën zullen beheren. Vele bewindvoerders krijgen voor de service die ze bieden een vergoeding. De vergoeding is elk jaar beslist door de Nederlandse staat. Buiten dit om zijn alle bewindvoerders zelfstandige ondernemers en hebben te maken met verscheidene zaken zoals Aansprakelijkheid verzekeringen en Arbeidsongeschiktheid verzekering. Vele mensen denken dat een bewindvoering een manier is om een leuk inkomen te genereren. Dit kan alleen als je op een goede manier met de juiste service bewind voert.

De Vergoeding

De vergoeding zoals eerder gezegd is afhankelijk van de staat. Elk jaar staat er in de Staatscourant een bericht over de nieuwe tarieven die bewindvoerders mogen hanteren. De bewindvoerder mag geen hogere tarieven vragen dan de genoemde tarieven. Dit is voor de zekerheid en veiligheid van de desbetreffende personen waar hij bewind over voert.

Buiten dit om kan de vergoeding ook afhankelijk zijn van wat de bewindvoerder moet doen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld problematische schulden waar de bewindvoerder dan met schuldeisers om tafel moet gaan zitten zodat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Dit vergt tijd en moeite. De Nederlandse staat heeft besloten dat er bijvoorbeeld dan een hoger bedrag gevraagd mag worden.

Kwaliteitseisen

Buiten de vergoeding om moet de bewindvoerder ook voldoen aan verscheidene kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen zijn ervoor zodat u zekerheid heeft over de kwaliteit van de bewindvoerder. Hierbij kan gedacht worden aan een passende HBO diploma. De passende HBO Diploma zou accounting of Maatschappelijk werker dienstverlening zijn. Bij bewindvoering Vitaal voldoen wij aan de gestelde eisen, maar dat is niet overal het geval. Afgelopen jaar was er een groot percentage bewindvoerders die moest stoppen met het voeren van bewind omdat ze niet aan de eisen voldeden.