[Rechtbank Naam]

[Rechtbank Adres]

[Rechtbank Postcode] [Rechtbank Plaats]

Geachte Rechtbank,

Door middel van deze brief zou ik graag een overstap van bewindvoerder, [Naam huidige bewindvoerder], willen aanvragen. Op het moment is er, naar mijn mening, een onstabiele situatie tussen mij en mijn bewindvoerder. Ik ben van mening dat een overstap ten goede zal komen in mijn persoonlijke leefsfeer en mij nieuw perspectief kan bieden.

De reden dat ik graag zou willen overstappen zijn de volgende redenen:

  • [Zelf Toevoegen, zoals communicatie, laat uitbetalen leefgeld, niet nakomen afspraken]
  • [Zelf Toevoegen, zoals communicatie, laat uitbetalen leefgeld, niet nakomen afspraken]
  • [Zelf Toevoegen, zoals communicatie, laat uitbetalen leefgeld, niet nakomen afspraken]

Uiteraard zijn er zaken waar ik persoonlijk beter op had kunnen reageren, en ik snap dat mijn bewindvoerder de taak heeft om mijn financiƫle belangen te behartigen. Helaas veroorzaken de spanningen bij mij onrust en instabiliteit. Vanwege de eerder genoemde redenen lijkt mij een overstap de enige optie om tot een passende oplossing te komen. Op eigen initiatief heb ik een andere bewindvoerder, Bewindvoering Vitaal, gecontacteerd om zich bereid te stellen wanneer een overstap mogelijk is. Graag zou ik door middel van deze brief mijn bewindvoerder en de rechtbank willen verzoeken om akkoord te gaan met een overstap.

Hoogachtend,

[Uw Naam]

[Uw BSN-Nummer]

[Handtekening]