Voorbeelbrief Overstappen Bewindvoerder

Wilt u van bewindvoerder veranderen? Hieronder vindt u meer informatie hoe u dit het best kan aanpakken.

Op zoek naar een nieuwe bewindvoerder?

Het kan voorkomen dat u valide redenen heeft om over te stappen van bewindvoerder. Ga altijd met uw bewindvoerder in gesprek om te kijken of u gezamenlijk de problemen kan oplossen. Wanneer dit niet het geval is kan u een verzoek indienen bij de rechtbank. Hieronder staat een voorbeeldbrief die u zelf moet aanvullen wanneer u het wilt indienen bij de rechtbank. Heeft u geprobeerd met uw bewindvoerder in gesprek te gaan over de problemen, maar de problemen zijn niet opgelost? Dan kan u uiteraard contact met ons opnemen op 085-301 2203.

Contactformulier

[Rechtbank Naam]

[Rechtbank Adres]

[Rechtbank Postcode] [Rechtbank Plaats]

Geachte Rechtbank,

Door middel van deze brief zou ik graag een overstap van bewindvoerder, [Naam huidige bewindvoerder], willen aanvragen. Op het moment is er, naar mijn mening, een onstabiele situatie tussen mij en mijn bewindvoerder. Ik ben van mening dat een overstap ten goede zal komen in mijn persoonlijke leefsfeer en mij nieuw perspectief kan bieden.

De reden dat ik graag zou willen overstappen zijn de volgende redenen:

  • [Zelf Toevoegen, zoals communicatie, laat uitbetalen leefgeld, niet nakomen afspraken]
  • [Zelf Toevoegen, zoals communicatie, laat uitbetalen leefgeld, niet nakomen afspraken]
  • [Zelf Toevoegen, zoals communicatie, laat uitbetalen leefgeld, niet nakomen afspraken]

Uiteraard zijn er zaken waar ik persoonlijk beter op had kunnen reageren, en ik snap dat mijn bewindvoerder de taak heeft om mijn financiële belangen te behartigen. Helaas veroorzaken de spanningen bij mij onrust en instabiliteit. Vanwege de eerder genoemde redenen lijkt mij een overstap de enige optie om tot een passende oplossing te komen. Op eigen initiatief heb ik een andere bewindvoerder gecontacteerd om zich bereid te stellen wanneer een overstap mogelijk is. Graag zou ik door middel van deze brief mijn bewindvoerder en de rechtbank willen verzoeken om akkoord te gaan met een overstap.

Hoogachtend,

[Uw Naam]

[Uw BSN-Nummer]

[Handtekening]