Wij zijn Bewindvoering Vitaal. Er zijn veel mensen met financiële problemen. We maakten dit van nabij mee en we waren blij dat we deze mensen konden helpen. Toen wij onze studie hadden afgerond hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in Bewindvoering Vitaal. Financiële problemen veroorzaken veel onrust. Mensen hebben behoefte aan rust en stabiliteit. Dit willen wij realiseren met onze bewindvoering, door mensen de juiste financiële handvaten te geven.

Bewind

In goed overleg is veel mogelijk Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk zeggenschap heeft over uw eigen financiën. Elk mens heeft zijn eigen kwaliteiten en waar mensen tekort schieten, hebben ze ondersteuning nodig. Ons doel is om onze cliënten deze handvaten te geven zodat zij zelf verder kunnen. Door onze ervaring kunnen wij hun goed adviseren.

Wij staan bekend als een onafhankelijke en bekwame bewindvoerders. Wij geloven dat mensen zelf moeten beslissen wat ze met hun eigen geld doen. Als dit uit de hand loopt, bieden wij de redding met onze bewezen oplossingen. Wij streven ernaar  dat onze mensen op termijn weer zelfstandig over hun eigen geld kunnen beschikken als  dat mogelijk is. Wanneer er blijvende problemen zijn passen wij onze werkwijze hierop aan.