Bewindvoering Assen

Bewindvoering Assen helpt mensen die moeite hebben met de financiën. Door een gerichte aanpak kunnen wij snel de ondersteuning en zorg bieden die u nodig heeft.

Over Bewindvoering Assen

Voor vele mensen blijft het een grote vraag, ‘Ik heb oplopende schulden en weet niet hoe ik ze moet oplossen, waar kan ik terecht?’. Het zou altijd fijn zijn om schulden te kunnen voorkomen, helaas eenmaal gemaakt dan moeten ze toch afgelost worden. Bij Bewindvoering Assen doen wij ons best om te kijken hoe de schuldenproblematiek opgelost kan worden en hoe wij de bankzaken zo stabiel mogelijk kunnen houden. Het kan ook voorkomen dat u moeite heeft met uw bankzaken vanwege uw fysieke of mentale toestand. In beide gevallen zal beschermingsbewind de beste optie zijn, maar er worden door de bewindvoerder verschillende acties ondernomen afhankelijk van het bewind wat bij u past.

Het Oplossen van Problematische Schuld

Wanneer u denkt dat u niet meer uit de schulden kan komen zonder hulp, of met extreem lange betalingsregelingen dan wordt er gesproken van problematische schuld. Vaak valt dit af te lijden uit een aantal zaken. Hierbij kunt u denken aan incassobureau’s die u brieven sturen, deurwaarders aan de deur of zelf executiemaatregelen. Dit is erg vervelend. Een bewindvoerder kan helpen om de schulden te inventariseren, en kijken wat er mogelijk is. De bewindvoerder behartigd uw belangen en is bezig om alle financiële voordelen voor eruit te halen. Vervolgens kan er gekeken worden om de schulden problematiek op te lossen. Wij zorgen ervoor dat alle vaste lasten betaald worden, zodat u zich hier geen zorgen meer aan heeft en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over een ontruiming of dat het lampje nog wel brand aan het einde van de dag.

Wordt direct geholpen

Heeft u problemen met uw financiën? Wanneer u het onderstaande formulier invult zal een medewerker direct contact met u opnemen om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden. Uiteraard kunt u ons ook bereiken op 085-301 2203.

Bewindvoerder Assen Specialiteiten

i

Schulden

Wanneer u openstaande schulden heeft, en niet goed weet hoe u er vanaf kan komen dan schakelen velen een bewindvoerder in. De bewindvoerder zal voor u het contact onderhouden, en zijn verplicht zich aan te melden bij de schuldeiser. Vervolgens gaat de bewindvoerder gezamenlijk met de schuldeiser en gemeente kijken naar een passende oplossing.

Fysiek of Mentaal

Het kan voorkomen dat u uw eigen financiële belangen moeilijk kan behartigen. Dit kan komen doordat u fysieke of mentale problemen heeft. Wanneer u moeite heeft om de post open te maken, of u heeft moeite met internet bankieren dan kan dat grote consequenties hebben voor uw bankzaken. Hiervoor kan een bewindvoerder ingeschakeld worden om de stabiliteit te behouden.

w

Bemiddeling

Wanneer u openstaande schulden heeft kan bemiddeling van pas komen. Wij gaan gezamenlijk met de schuldeisers en de gemeente kijken naar een passende oplossing voor uw huidige situatie. Het kan voorkomen dat wij gaan proberen een kwijtschelding aan te vragen voor u. Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat u binnen drie jaar weer schuldvrij bent, en kan beginnen met een schone lei.

Mensen Geholpen

Onderbewindgestelden in Nederland

Ons Werkproces

w

Telefonisch contact

U kunt ons formulier invullen, of bel ons gerust even op. Wij zullen gezamenlijk bespreken waar u tegenaan loopt en of bewindvoering inderdaad een optie voor u is. Vervolgens gaan we kijken wanneer we een afspraak met u kunnen inplannen. Wij begrijpen dat u graag snel en afspraak zou willen maken, wij doen altijd ons best om dit zo spoedig mogelijk met u te bespreken. Eenmaal een datum geprikt dan komen wij op de desbetreffende tijd en datum bij u langs.

Persoonlijk Gesprek

Wij komen in principe bij u thuis langs, tenzij u gelieve op ons kantoor wilt komen. Onze voorkeur gaat uit om bij u thuis langs te komen aangezien wij hierdoor een goede indruk van u en uw situatie kunnen krijgen. De bewindvoerder is er om uw belangen te behartigen. Tijdens het gesprek zullen de mogelijkheden voor bewindvoering besproken worden, en kijken of het goed bij u past. Vervolgens zullen de formulieren ingevuld worden.

Aanvraag Indienen

Eenmaal alle gegeven aanwezig zullen we, wanneer u akkoord gaat, het verzoek indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal zich buigen over het verzoek en bekijken of het inderdaad noodzakelijk is om u onder bewind te stellen. Mogelijk wordt er een hoorzitting ingepland. Eenmaal het bewind uitgesproken zal er een beschikking worden opgemaakt dit is het bewijsstuk vanuit de rechtbank dat het bewind is uitgesproken.

/

i

Ontvangen Beschikking

Wanneer het bewind is uitgesproken zal de beschikking door de rechter worden opgesteld. Wanneer de beschikking is ontvangen gaan wij gelijk bezig om alles zo snel mogelijk in orde te maken, de beschikking geeft on hiervoor de rechtelijke macht. Hierbij kunt u denken aan het aanschrijven van de partijen waar u financiële relaties mee heeft.

Ontvangen Bankrekeningen

Het eerste wat Bewindvoering Assen voor u zal doen wanneer u onder bewind staat is nieuwe bankrekeningen aan te vragen. Wij zullen een beheerrekening en leefgeldrekening voor u openen. Op de beheerrekening zullen alle inkomsten komen en vaste lasten betaald worden. Op de leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks een bedrag gestort. Dit is het bedrag dat u vrijuit kunt besteden, maar ook zeker weet dat alle vaste lasten betaald worden.

l

Aanschrijven Instanties

Wanneer eenmaal de bankrekeningen zijn aangevraagd kan het bewind opgestart worden. Wij zullen alle bekende instanties en gemeente Assen in kennis stellen dat wij op het moment verantwoordelijk zijn voor de financiën. Vervolgens zullen wij ervoor zorgen dat alle inkomsten en vaste lasten vanuit de beheerrekening wordt gedaan. Tevens onderhouden wij ook het contact met mogelijke schuldeisers. Wij merken dat meeste mensen bewindvoering ervaren als rust en stabiliteit.

De papieren lopen op

Wanner u openstaande schulden heeft zullen de papieren oplopen. Zowel spreekwoordelijk als letterlijk, want u blijft incassokosten betalen. Wanneer u hier tegenaan loopt kan het verstandig zijn om stappen te ondernemen naar een nieuwe toekomst. Neem gerust contact met ons op om over de toekomst te praten.

Hoe het gaat in de zorg

Het kan voorkomen dat u op een moment in uw leven ziek wordt of dat u (langdurige) zorg nodig heeft. Dit is erg vervelend wanneer u dit overkomt. Het heeft vaak ook grote financiële gevolgen. Buiten de standaard kosten van de zorgverzekering en eigen risico heeft u misschien wel huishoudelijk hulp nodig of andere zaken. Dit kost vaak geld, en moet u zelf kunnen betalen. Hoe u uw het best kunt betalen proberen wij uit te leggen in deze blog. Het kan zijn dat u recht heeft op verschillende zaken waar u op het moment nog geen gebruik van maakt.

Zorg Kosten

Er is veel naar buiten gekomen van de regering hoe zij graag willen zien hoe mensen zich opstellen in de benodigdheden dat verleend wordt. Wij kunnen van geluk spreken dat wij geen Amerikaans systeem hebben waar iemand onverzekerd kan zijn. In Nederland is altijd iedereen verzekerd. Het kan wel voorkomen dat er extra kosten gemaakt worden, hierbij wordt toch al snel aan het CAK gedacht. Het CAK bied verschillende vlakken zoals de WMO. De WMO helpt mensen die zorg nodig hebben, en bijvoorbeeld een aangepaste woning nodig hebben. Zij bieden (financiële) ondersteuning hierbij. Wanneer u langdurige zorg nodig heeft dan moet u naar het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hier kunt u aanvragen indienen voor persoonlijke verzorging of langdurig verblijf.

Andere potjes

Bij de gemeente en vrijwilligers organisaties zijn er ook mogelijkheden waarmee ondersteuning geboden kan worden. Hierbij kunt u vaak denken aan lichtere zorg, en meer van mentale aard. Een persoon om mee te praten kan heel erg van belang zijn voor vele mensen, en kan het vergemakkelijken.

Eric

Eric

Bewindvoerder

Eric is een bewindvoerder binnen ons bedrijf. Hij is gespecialiseerd in schulden bewinden. Zijn doelstelling is om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor de openstaande schulden zodat u weer rust & stabiliteit ervaart.

Contact

U kunt ook direct contact met ons opnemen om te praten over de mogelijkheden, dat kunt u zowel telefonisch, per email of vul ons contact formulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

085-301 2203

Ma-Vr 8.00-18.00

Blog

Voor enige handige tips en mogelijkheden schrijven wij onze blog. Hierin proberen wij problemen aan te halen waarbij wij hebben gemerkt dat mensen hier tegenaan lopen. Heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact op met Bewindvoering Assen.

Taboe op de schulden verbreken

Er staat al een lange tijd een taboe op schulden. Het blijft toch maar raar om tegen mensen te zeggen dat je schulden hebt. Vaak kom je dan al snel over als iemand die zijn zaakjes niet goed in orde heeft, maar wij begrijpen ook goed dat dit niet altijd het geval is. Soms kom je in een lastige situatie terecht, maar de vraag blijft hoe kom je eruit? Gemeente Amsterdam doet zijn best om de schulden op te lossen en vroeg te signaleren. Hiervoor willen ze een nieuw plan beginnen, maar zal het werken? Hieronder hebben wij een stukje neergezet uit het nieuwsbericht.

De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen: mensen die zelf schulden hebben of hebben gehad. De campagne draait om een aantal korte, pakkende vragen. Zoals: Zweterige handjes bij het pinnen? De vragen roepen situaties op die voor mensen met beginnende schulden herkenbaar zijn. Voor de pinautomaat staan en niet zeker weten of je niet al teveel rood staat. Vliegenthart: “Eigenlijk willen we dat mensen zich op dat moment al bij ons melden. Want op dat moment kun je echte problemen en pijnlijke maatregelen voorkomen.” – Amsterdam.nl

De vraag blijft natuurlijk of dit wel zal werken, zullen mensen zich wel melden bij de gemeente. Tot zover hebben wij gemerkt dat vele mensen toch een vorm van argwaan hebben bij de gemeente. Vaak is het ook de gemeente waar regelmatig om hulp gevraagd werd en dan geen reactie kreeg. Hierdoor zijn wij erg benieuwd naar de vooruitgang op dit vlak. Wij hopen uiteraard dat het zal werken, maar theorie en praktijk moet zichzelf altijd nog blijven uitwijzen.

Schulden ondersteuning

Vaak krijgen wij te horen van mensen dat zij zich als nummertje worden behandeld bij de gemeente. Hiervoor kan een professionele bewindvoerder eventueel betere ondersteuning. Het is aan u om te beslissen.

Wetswijziging Bewindvoering

Op 1 januari 2014 wetswijziging van het Burgerlijk wetboek boek 1, Titel 19, ter bescherming van meerderjarigen en onderbewindgestelden in werking getreden. Daarnaast zijn er strengere kwaliteitseisen gekomen voor de uitvoering van het vak van bewindvoerder.

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om het vak van bewindvoerder als een invulling van vrije tijd uit te oefenen. Het werk van een bewindvoerder, een ambt, is een taak die met veel zorg, kennis en kunde dient te worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de bewindvoerders van Bewindvoering Assen.

De Wetswijziging

Er zijn twee type bewindvoerder te onderscheiden namelijk de familiebewindvoerder en de professionele bewindvoerder. In de wet wordt gesproken van een professioneel bewindvoerder wanneer er sprake is van drie of meer bewinden. Wanneer een onderbewindstelling loopt via een grotere organisatie zoals bewindvoering Assen, dan krijgt u een vast contact persoon aangewezen. Alle bewindvoerders die werkzaam zijn bij bewindvoerder Assen voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor een goed bewindvoerder. Deze eisen zijn; Minimaal een hbo opleiding, mbo 4 opleiding met minimaal 2 jaar werkervaring, minimaal 1 keer per jaar bijscholing volgen en in het bezit zijn van een VOG.

Wanneer de onderbewindgestelde het niet eens is met de werkwijze van de bewindvoerder dan kan hij hierover een klacht indienen via het klachten formulier. Dit klachtenformulier dient u te ontvangen tijdens het intake gesprek met een medewerker van bewindvoering Assen.

De veranderingen van het Besluit kwaliteitseisen voor onderbewindgestelden zijn door beide partijen positief ontvangen. Deze geven meer inzicht, controle en vertrouwen. Daarnaast wordt door de wijzigingen die 1 januari 2014 zijn ingevoerd komen ook ten goede aan het maatschappelijke beeld van professionele bewindvoerders. Al in al is de wetswijziging een goed initiatief geweest.

Bewind in Drenthe

U woont in Drenthe en u zoekt een passende bewindvoerder. Wanneer u voor een bewindvoering kies dan is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt, want moet er wel een goed gevoel bij hebben. En uiteraard is Drenthe een hele andere regio dan zuid-holland. Wij kunnen ons dat goed voorstellen dat u op een persoonlijkere manier behandeld wilt worden. Het bewind in Drenthe verloopt namelijk ook lichtelijk anders dan bijvoorbeeld in andere provincies. Wij zijn van mening dat een goed bewind loopt door een goede samenwerking. Wanneer er een groot cultuur verschil is kan er veel frustratie ontstaan.

Rechtbank Drenthe

Alle bewinden in de provincie worden uitgesproken in de rechtbank in Assen. Hierdoor waren wij van mening dat Assen een ideale plek is om het bewindvoerdersschap uit te oefenen. De procedure bij de rechtbank gaat als volgt. Gezamenlijk wordt er een verzoekschrift opgesteld, met dit verzoekschrift zal een plan van aanpak meegstuurd worden en de bereidheidsverklaringen. Hierin geven wij van Bewindvoering Assen aan dat wij bereid zijn bewind te voeren over u. Vervolgens kan er een hoorzitting plaatsvinden. De hoorzitting wordt vaak geleid door een juridisch medewerker van de rechtbank. U hoeft zich geen zorgen te maken, er is in principe geen rechter aanwezig. Eenmaal bij de hoorzitting zullen er een aantal vragen komen waarom u denkt dat het bewind goed bij u past, en wat uw beweegredenen zijn. Vervolgens zal de beschikking een aantal weken later in de bus liggen.

Samenwerking & Transparantie

Het is van belang dat er een goede samenwerking is. Wanneer het niet klikt dan is het al geen goed begin. Hierdoor hebben wij altijd een persoonlijke intake met u, zodat wij weten wat we van u kunnen verwachten en u van ons. Buiten dat om zijn al uw financiele gegevens beschikbaar in ons systeem zodat u hier altijd inzage in heeft.

Weetjes over uitkeringen

u bewind aanvraagt dan zal al het inkomen op de beheerrekening terecht komen, maar het kan voorkomen dat u op veel meer zaken recht hebt waar u op het moment nog geen gebruik van maakt. Deze uitkeringen en toeslagen kan een bewindvoerder voor u aanvragen. Wij hebben veel ervaring met het aanvragen hiervan, en weten waar u recht op hoort te hebben. Ook bied de gemeente vele mogelijkheden voor ondersteuning. Op deze pagina hebben wij een aantal toevoegingen genoteerd waarmee u uit de voeten kan om net iets meer per maand over te houden.

Wajong Uitkeringen

Wajong staat is voor mensen die voor de 18de levensjaar een handicap hebben of hebben opgelopen. Het is een vorm van de vorige WAO. De WAO was veel gebruikt door mensen hierdoor hebben ze nieuwe categorieën gemaakt. Met een Wajong uitkering kan het zijn dat u opnieuw gekeurd zal worden om te kijken of u weer kan werken. Kunt u werken? Dan zal de UWV u erin ondersteunen om te kijken wat voor u mogelijk is.

Bijstand

De bijstandsuitkering is de meest bekende uitkering. Wanneer u geen werk heeft komt u na de WW in de bijstand terecht. Dit heeft voor vele mensen vele gevolgen. Met een bijstandsuitkering leeft u op bijstandsniveau, wat inhoudt dat het erg minimaal is. Wat mogelijkheden voor u kan bieden om toch net wat ruimer te zitten is om te kijken naar de abonnementen die u heeft lopen en deze proberen te verlagen. Ook kan het zijn dat u recht heeft op bijzondere bijstand.

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een aanvulling voor mensen die op bijstandsniveau zitten. De naam zegt het al, het gaat om bijzondere kosten die u maakt. Gaat bijvoorbeeld uw koelkast kapot dan heeft u natuurlijk een nieuwe nodig, hier kan de bijzondere bijstand mee helpen. Ook worden de bewindvoerders kosten betaald uit dit potje wanneer u op bijstandsniveau zit.

Ideologie van het bewind

Niet iedereen begint een bewindvoering, maar met de juiste ideologie kom je ver. Het is noodzakelijk om een passende HBO of hoger opleiding te hebben gevolgd. Bij Bewindvoering Assen hebben al onze bewindvoerders de benodigde eisen om het vak uit te mogen voeren. Maar om een bewindvoering te beginnen zijn er nog vele meer persoonlijke eisen waar je eigenlijk aan moet voldoen, en de ideologie is een belangrijke. Wij zijn begonnen omdat wij dachten dat er ruimte was voor verbetering binnen in de markt. Wij kregen regelmatig te horen dat bewindvoerders er lang over deden om te reageren, en dat er veel onduidelijkheid was. Hierdoor dachten wij dat wij het beter konden doen. Tot op heden is dat goed gelukt naar ons weten. Wat onze bewindvoering zo speciaal maakt is dat wij zo veel mogelijk hebben geautomatiseerd zodat wij kunnen nakomen wat u van ons verwacht.

De Ideologie van onze bewindvoerders

Bewindvoerder zijn is geen gemakkelijke taak. Het is belangrijk om de belangen te behartigen van de cliënten, maar hier hebben wij twee partijen tegenover elkaar. De bewindvoerder heeft contact met zowel de schuldeiser als met de cliënt. Uiteraard wilt de cliënt dat er zo veel mogelijk geld overblijft aan het einde van de maand, en de schuldeiser wilt het geleende geld zo snel mogelijk terug zien. Dit is een lastige taak voor de bewindvoerder, voornamelijk wanneer er maatregelen genomen worden qua loonbeslag of bankbeslag. Ook is dit vaak voor onze cliënten vaak een moment waarop ze wakker worden dat er toch echt betalingen naar de schulden gedaan moeten worden. Wij zien het belang van onze cliënt als het hoogst, en schulden afbetalen hoort hierbij. Hierbij gaan wij te werk binnen de beslagvrije voet zodat wij de stabiliteit kunnen garanderen, maar ook de schuldeisers de mogelijkheid bied om toch het verwachte geld te kunnen krijgen op den duur. Door een goede ideologie staat u weer het snelst op eigen benen.

Welke schulden zijn er?

Schulden zijn snel gemaakt, en vaak wordt gedacht dat hier wel makkelijk vanaf gekomen gaat worden. In sommige gevallen gebeurd dat ook, maar ons zijn er zaken in het leven waar u geen invloed op heeft. De meeste mensen komen dan al snel in de problemen als er een scheiding is of wanneer er een ontslag is. Dit verminderd de inkomsten, en hierdoor kunnen de vorderingen oplopen. Zelfs een achterstand op de woning kan gebeuren of een achterstand op de zorgverzekering. Met bewindvoering proberen wij u zo snel mogelijk om de schulden weg te werken of te stabiliseren waar nodig. Er zijn drie verschillende soorten vorderingen deze hebben wij hieronder genoteerd.

Preferente Schulden

Preferente schulden zijn schulden die altijd betaald moeten worden. Eigenlijk komt dit altijd neer op de openstaande bedragen bij de overheid, CJIB of het Nederlands Zorg Instituut (ZIN). Wanneer u hier schulden open heeft staan moeten deze betaald worden, en moeten als eerst ingevorderd worden. Een betalingsregeling is vaak lastig te treffen en kan ook alleen per post afgesproken worden. Dit is voor vele mensen lastig want de kosten om dit aan te vragen lopen toch al snel op. Ook kan er om kwijtschelding gevraagd worden, maar hier wordt bijna nooit mee ingestemd door de overheid.

Concurrente Schulden

Concurrente vorderingen zijn bijna alle andere openstaande bedragen zoals een Wehkamp of Neckermann. Hier kunt u vaak makkelijker betalingsregelingen mee treffen, maar dat is niet altijd even ideaal. Als u er veel heeft openstaan dan kan het zijn dat er niet genoeg geld voor u is om alle betalingen te verrichten.

Bijzondere Schulden

De openstaande bedragen bij gas, water, electra, huur en telefonie zijn bijzondere schulden. Dit komt doordat als ze niet betaald worden dit grote invloed op u kan hebben zoals een huisuitzetting of afsluiting. Dit wilt u graag voorkomen, maar wanneer de schuldenlast zo hoog is dan is het lastig om hier een goede betalingsregeling mee te maken.

Met bewindvoering nemen wij dat uit uw handen, wij zullen ondersteunen waar nodig en kijken wat het best voor u schikt binnen het budget. Wij zullen voor het contact opnemen met schuldeisers om tot een passende conclusie te komen.